Podziel się światłem Share the light


Zbieramy na lampki solarne dla dzieci z Ugandy i Tanzanii We collect solar lamps for children from Uganda and Tanzania

Zapal i podtrzymaj światło! Keep the light on!

Dołącz do zbiórki! Join the collection!


Pomóż nam zebrać pieniądze na 2000 lampek solarnych!

Help us raise money for 2000 solar lights!


Nasi podopieczni z Tanzanii i Ugandy bardzo potrzebują światła!
W ciągu dnia wszyscy pracują, dzieci również, a kiedy zapada zmrok (w tych krajach już ok. 17:00) mogłyby się uczyć, czytać czy bawić,
ale niestety większość ludzi nie ma dostępu do prądu i tym samym do światła.
Część rodzin korzysta z lamp naftowych, natomiast są one bardzo drogie i niebezpieczne.

Our pupils from Tanzania and Uganda need light very much!
During the day, everyone works, and so do children, and when it gets dark (in these countries already around 5:00 p.m.), they could learn, read or play,
but unfortunately most people do not have access to electricity and therefore light.
Some families use kerosene lamps, but they are very expensive and dangerous.


Gdy usłyszeliśmy o tym, postanowiliśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy na zakup lampek solarnych.
Potrzebujemy ich min. 2000 szt.
Jedna lampka kosztuje ok. 30 zł.

When we heard about it, we decided to organize a fundraiser to buy solar lamps.
We need a minimum of 2000 pcs.
One lamp costs about PLN 30.


Za każde zebrane 30 zł nasi misjonarze dokonają zakupu lampki na miejscu i przekażą je dzieciom.

For every PLN 30 collected, our missionaries will buy a lamp on the spot and give it to the children.


Ilość lampek do tej pory: 200

Number of lamps, so far: 200


Pierwsze lampki zostały już zakupione! Zobacz efekty!

The first lamps have already been purchased! See the results!


Jak to działa?


Dokonując doładowania klikając w poniższe przyciski, pomożesz zapalić, lub jeśli ktoś inny już zapalił, podtrzymać światło na naszej stronie!

Jest to symbol światła jakie możemy przekazać dzieciom w tym trudnym czasie.

POMOGĘ PODTRZYMAĆ NA
1
MINUTĘ

I WILL HELP SUSTAIN FOR
1
MINUTE

WPŁACAM 1 ZŁ I PAY 1 PLN

POMOGĘ PODTRZYMAĆ NA
10
MINUT

I WILL HELP SUSTAIN FOR
10
MINUTES

WPŁACAM 5 ZŁ I PAY 5 PLN

POMOGĘ PODTRZYMAĆ NA
1
GODZINĘ

I WILL HELP SUSTAIN FOR
1
HOUR

WPŁACAM 10 ZŁ I PAY 10 PLN

POMOGĘ PODTRZYMAĆ NA
12
GODZIN (CAŁĄ NOC!)

I WILL HELP SUSTAIN FOR
12
HOURS (THE WHOLE NIGHT!)

WPŁACAM 30 ZŁ I PAY 30 PLN

Uwaga! po dokonanej płatności w serwisie prosimy o nie zamykanie od razu karty a kliknięcie w przycisk "Powrót do sklepu" - to pozwoli nam rozpoznać, że dokonałeś płatności i wtedy dopiero będziemy mogli zapalić światełko:)


Lub po prostu zakup lampki!

Or just simply buy the lamp!


KUPUJĘ

LAMPKĘ

I BUY

LAMP

WPŁACAM 30 ZŁ I PAY 30 PLN

KUPUJĘ

LAMPKI

I BUY

LAMPS

WPŁACAM 60 ZŁ I PAY 60 PLN

KUPUJĘ

LAMPEK

I BUY

LAMPS

WPŁACAM 150 ZŁ I PAY 150 PLN

Możesz też wspomóc akcję przelewając dowolną kwotę na numer konta naszej fundacji

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci

41 1240 1037 1111 0010 9280 6310

Help us with any amount by making a direct transfer to our bank account

Account holder: Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci

IBAN: PL 41 1240 1037 1111 0010 9280 6310

SWIFT/BIC: PKOPPLPW


Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci International Institute for Children's Development


Wszystko zaczęło sie od tego, że Prezes Fundacji Justyna Jarząbska odbyła kilka podróży do Afryki w ramach misji oraz międzynarodowych projektów.

Na miejscu poznała konkretne problemy i konkretnych ludzi, którzy zainspirowali ją do zainicjowania akcji Librafrica i wybudowania pierwszej biblioteki dla dzieci w wiosce Rugando w Ugandzie.

Okazało się, że pojedyncza akcja to kropla w morzu potrzeb.

Celem naszej Fundacji nie jest pomoc materialna, a dzielenie się szczęściem i dobrem. Bo, wierzymy, że dzieląc się szczęściem, pomnażamy je. Szczególnie bliskie nam są dzieci i to na ich rozwój stawia nasza organizacja!

Zapraszamy na naszą stronę www.iichd.org, na której dowiesz się więcej o naszej fundacji oraz pozostałych projektach.

It all started when the President of the Foundation Justyna Jarząbska made several trips to Africa as part of missions and international projects.

On the spot, she met specific problems and specific people who inspired her to initiate the action Librafrica and to build the first children's library in the village of Rugando, Uganda.

It turned out that a single action is a drop in the ocean of needs.

The goal of our Foundation is not material help, but sharing happiness and good. Because we believe that by sharing happiness, we multiply it. Children are especially close to us and our organization focuses on their development!


Skontaktuj się z nami! Connect with us!


Jeśli masz pomysł jak moglibyśmy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i lepiej wypromować naszą akcję, odezwij się do nas! If you have an idea how we could reach a wider audience and better promote our campaign, contact us!

+48 881 657 690

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci Foundation International Institute for Children's Development

KRS: 0000799371

NIP: 7182152540

REGON: 384132586

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
This website uses cookies. If you do not agree to their storage, disable them in your browser settings.